Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer info

Spring naar inhoud
 • Advies op maat vanaf 1399,-
 • Gesprek op locatie, bij je thuis of via webcam
 • Eerste gesprek is gratis en vrijblijvend
Maak een gratis afspraak

Privacybeleid

Hoe gaan wij om met je persoonsgegevens?

Deze website is van Finzie, een handelsnaam van ROMEO Franchise BV. Finzie is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62990802 en gevestigd op Nieuwe Steen 5 in Hoorn. Finzie slaat bij het gebruik van haar website bepaalde persoonsgegevens van je op die nodig zijn om jou optimaal van dienst te kunnen zijn. Finzie gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele links op onze website kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?

Finzie verwerkt bepaalde (persoons-)informatie van bezoekers wanneer zij deze website gebruiken. De verwerking van persoonsgegevens kan bestaan uit het verzamelen, vastleggen, bewaren, verstrekking door middel van doorzending aan bepaalde derden, ordenen, met elkaar in verband brengen. Welke informatie wij verwerken voor analytische doeleinden, kun je vinden in ons cookiebeleid. Finzie wint met behulp van deze website diverse persoonsgegevens in voor de volgende doeleinden:


 • Om klantspecifieke berekeningen te maken voor je op basis van door jou ingevulde gegevens
 • Om een beveiligde klantmap te creëren waarin je je persoonlijke en financiële zaken kunt uploaden en bewaren
 • Om je gericht te kunnen informeren en voorstellen voor onze dienstverlening te kunnen doen
 • Om je financiële zaken zo efficiënt en eenvoudig mogelijk met derden te kunnen delen die ook betrokken kunnen zijn bij het regelen van je kleine en grote geldzaken

Met welke derden kunnen je persoonsgegevens door ons worden gedeeld?

Om je kleine en grote geldzaken efficiënt te kunnen regelen, delen we je gegevens met enkele derden. Dit zullen onder andere de volgende partijen kunnen zijn:

 • Je financieel coach van Finzie
 • Andere entiteiten binnen de groep waar Finzie onderdeel van is
 • Verzekeraars
 • (Spaar-)banken
 • Kredietverstrekkers
 • Hypotheekverstrekkers
 • Pensioenfondsen
 • Notarissen
 • Makelaars en/of taxateurs
 • Andere financieel dienstverleners betrokken bij de door jou gewenste of gevraagde advies- en bemiddelingsdiensten van Finzie 

Uiteraard delen we jouw persoonsgegevens alléén wanneer dit noodzakelijk is bij de uitvoering van onze dienstverlening voor jou, het inzichtelijk krijgen van jouw financiële situatie en het regelen van de door jou gewenste financiële producten.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Finzie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens tegen te gaan.

Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url https://www.finzie.nl én aan het groene slotje met bedrijfsnaam. Hiermee is de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen.

Zo weet je zeker dat je met Finzie te maken hebt en niet met een nepsite. Zie je iets anders dan een groen slotje met onze bedrijfsnaam of twijfel je aan de echtheid, klik de site dan weg en waarschuw ons direct via privacy@finzie.nl

Binnen de Finzie organisatie hebben medewerkers alleen toegang tot die informatie die zij nodig hebben om werkzaamheden in jouw opdracht uit te voeren. Alleen het Finzie kantoor waar jij zaken mee doet kan jouw gegevens bekijken.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Iedere bezoeker waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, kan ons schriftelijk verzoeken om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Via je persoonlijke Finzie account kun je jouw gegevens inzien en waar nodig wijzigen. Sommige gegevens zijn echter niet zelf te wijzigen, omdat deze impact kunnen hebben op onze adviezen aan jou.

Je kunt je verzoek kenbaar maken aan Finzie Nederland, Postbus 3098, 1620 GA Hoorn. Binnen 4  weken na ontvangst van je verzoek ontvang je een reactie.

Wijzigingen in ons privacyregelement

Ons privacyreglement is onderhevig aan wijzigingen als gevolg van wetsaanpassingen en/of veranderingen in onze bedrijfsvoering. Wij raden je daarom aan om ons privacyreglement regelmatig te lezen en te controleren of deze is gewijzigd. Het kan zijn dat we je in de toekomst opnieuw om toestemming vragen voor het verwerken van (nieuwe) persoonsgegevens. Heb je vragen over ons privacyreglement  of over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op via privacy@finzie.nl